detaliczna

Encyklopedia PWN

cena sprzedaży w handlu detalicznym;
różnica między ceną hurtową i ceną detaliczną.
obrót małymi ilościami towaru, którego odbiorcami są indywidualni konsumenci;
ekon. wymiana towarowa na obszarze celnym danego państwa; także gałąź gospodarki narodowej, obejmująca przede wszystkim handel detaliczny i handel hurtowy, a także żywienie zbiorowe i skup.
marża
[fr. < łac.],
ekon. część ceny detalicznej, pokrywająca koszty własne działalności przedsiębiorstwa handlowego i stanowiąca jego zysk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia