asocjacyjne

Encyklopedia PWN

koloid asocjacyjny, koloid micelarny,
koloid, w którym fazę rozproszoną stanowią asocjaty (zespoły cząsteczkowe, tzw. micele) o rozmiarach koloidowych, powstałe przez łączenie się cząsteczek chemicznych.
koloid
[gr. kólla ‘klej’, eídos ‘postać’],
układ koloidalny, układ koloidowy,
układ dyspersyjny (rozproszony), tj. składający się z fazy rozpraszającej (zw. fazą ciągłą lub ośrodkiem dyspersyjnym) i fazy rozproszonej (zw. fazą zdyspergowaną);
asocjacjonizm
[łac. associatio ‘połączenie’],
psychol. teoria, która całość życia psychicznego człowieka tłumaczy tworzeniem się skojarzeń (asocjacji);
Flechsig
[flẹksıś]
Paul Emil, ur. 29 VI 1847, Zwickau, zm. 22 VII 1929, Lipsk,
niem. psychiatra i neurolog;
kora mózgowa, cortex cerebri, pallium, kora mózgu, płaszcz, istota szara przodomózgowia,
ciemniejsza warstwa (istota szara) pokrywająca powierzchnię półkul mózgowych (mózg) kręgowców.
ośrodkowy układ nerwowy, centralny układ nerwowy,
anat. część układu nerwowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia