anionity

Encyklopedia PWN

stały wymieniacz jonowy (jonit) mający zdolność wymiany własnych anionów na równoważną ilość anionów z roztworu.
substancja mająca zdolność wymiany własnych jonów na jony znajdujące się w roztworze;
wody uzdatnianie, oczyszczanie wody,
zespół zabiegów technol. prowadzących do zmiany składu wody powierzchniowej lub podziemnej, ujmowanej do określonego przeznaczenia (m.in. do spożycia, rekreacji, na potrzeby przemysłu, rolnictwa, hodowli), w celu uzyskania wody o wymaganej jakości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia