Wolnego Miasta Krakowa

Encyklopedia PWN

Wielkie Księstwo Krakowskie, niem. Grossherzogtum Krakau,
nazwa nadana przez zaborcę austr. terytorium byłego Wolnego Miasta Krakowa po wcieleniu go 1846 do Austrii.
Wielogłowski Kacper (Kasper), ur. 1768, zm. 1847,
polityk;
wolnomularstwo, masoneria, zw. też sztuką królewską,
ponadnar. ruch etyczny.
miary galicyjskie, miary lwowskie,
system miar pochodzący od miar staropolskich, stosowany we Lwowie i niektórych miejscowościach Galicji od 1787, w całej Galicji od 1801, w Krakowie od 1802, w Wolnym Mieście Krakowie 1815–36 (tu zastąpiony miarami krakowskimi)
system miar wywodzący się z miar staropolskich, obowiązujący w Wolnym Mieście Krakowie od 1836, także na tym terenie po jego wcieleniu do Austrii (1846), do wprowadzenia 1857 miar austriackich
powstanie w Wolnym Mieście Krakowie, → rewolucja krakowska 1846.
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich trwałych deformacji (np. spękania, szczeliny).

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia