Wolnego Miasta Krakowa

Encyklopedia PWN

potoczna nazwa ziem dawnej Rzeczypospolitej pod zaborem austriackim 1772–1918;
Hechel Fryderyk, ur. 30 III 1795, Wilno, zm. 7 V 1851, Gräfenberg (Bawaria),
lekarz, historyk medycyny;
walka zbrojna w obronie niepodległości Polski, prowadzona 1 IX–6 X 1939 przeciwko agresji Niemiec i od 17 IX — ZSRR, będąca początkiem II wojny światowej;
Kopff Wiktor Adam, ur. 25 XII 1805, Kraków, zm. 27 I 1889, tamże,
prawnik, działacz polit.;
Kremer Karol Roman, ur. 12 I 1812, Kraków, zm. 28 I 1860, tamże,
brat Aleksandra Augusta i Józefa, architekt i konserwator;
Krzyżanowski Józef Wincenty, ur. 1799(?), Kraków, zm. 19 IV 1849, tamże,
prawnik galicyjski;
Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan, ur. 30 XII 1888, Kraków, zm. 22 VIII 1974, tamże,
polski inżynier chemik, działacz gospodarczy, mąż stanu.
Łańcucki Wincenty, imiona zakonne Józef Kalasanty, ur. 22 VI 1756, Teofilpol (Wołyń), zm. 27 XII 1841, Kraków,
kaznodzieja, bajkopisarz;
woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
Mączyński, Mączeński, Wojciech, ur. 1775, Kraków, zm. 7 V 1831, tamże,
kupiec krak., uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794, komendant milicji Wolnego Miasta Krakowa 1820–31.
grupa błogosławionych, pomordowanych przez okupantów niem. 1939–45, beatyfikowanych 1999 przez Jana Pawła II w Warszawie:
Mieroszewski Jan Chrzciciel, ur. 24 VI 1789, Krzęcice k. Jędrzejowa, zm. 8 lub 9 XI 1867, Kraków,
działacz polit., ziemianin;
władza nacz. Wolnego Miasta Krakowa, działająca po upadku rewolucji krak. 1846.
rewolucja krakowska 1846, powstanie krakowskie 1846,
powstanie rozpoczęte w nocy z 20 na 21 II w Wolnym Mieście Krakowie zgodnie z przygotowanym przez demokratyczne organizacje patriotyczne spiskowe planem powstania w 3 zaborach (w pruskim i rosyjskim do wybuchu powstania nie doszło wskutek aresztowań);
w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
kongres międzynarodowy mający na celu dokonanie zmian ustrojowych i terytorialnych w Europie po upadku cesarza Napoleona I;

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia