Wolnego Miasta Krakowa

Encyklopedia PWN

Schindler, von Schindelheim, Jan Chrzciciel, baron (od 1853), ur. 3 IX 1802, Stanisławów (Galicja), zm. 4 IV 1890, Kraków,
działacz polit., ksiądz;
Sołtykowicz, Sołtykiewicz, Józef Florian, ur. 1762, Kraków (lub Piotrków), zm. 25 IV 1831, Kraków,
prawnik i filozof, historyk nauki i szkolnictwa wyższego;
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
ziemie polskie włączone do Austrii podczas rozbiorów Polski;
Hanza
[niem. Hanse ‘gromada’, ‘stowarzyszenie kupieckie’],
związek kupców lub poszczególnych miast w Europie średniowiecznej mający na celu uzyskiwanie przywilejów i ułatwień w handlu.
poczta
[wł.],
instytucja, zwykle państwowa, świadcząca usługi pocztowe (przesyłanie listów, kart pocztowych, paczek i inne) oraz niektóre usługi telekomunikacyjne i pieniężno-bankowe;
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
Darowski Wincenty, W. Weryha Darowski, ur. 1787(?), Kraków, zm. 20 VI 1862, Mydlniki k. Krakowa,
działacz polit. i gosp.;
Estreicher Alojzy Rafał, ur. 21 VI 1768, Kraków, zm. 1 VIII 1852, tamże,
ojciec Karola Józefa Teofila, botanik i entomolog;
Kirchmayer, Kirchmajer, Wincenty Antoni, ur. 19 VI 1791, Kraków, zm. 16 IV 1857, tamże,
ojciec Wincentego Marcina, kupiec i bankier krakowski;
Łętowski Ludwik Stanisław, ur. 15 IX 1786, Tarnawatka k. Rzeszowa, zm. 25 VIII 1868, Kraków,
biskup, literat, publicysta;
miasto w województwie podkarpackim, powiat grodzki, na pograniczu Podgórza Rzeszowskiego, pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego oraz Pradoliny Podkarpackiej, nad Sanem i jego lewym dopływem — rz. Wiar; siedziba pow. przemyskiego.
Skórkowski Karol Wincenty, K.W. Saryusz Skórkowski, ur. 2 XI 1768, Jankowice (pow. radomski), zm. 25 I 1851, Opawa,
biskup;
stowarzyszenie propagujące nowoczesne metody prowadzenia gospodarstwa wiejskiego;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
Bartl Jan Kanty, ur. ok. 1780, zm. ok. 1847, Kraków,
działacz polityczny, prawnik;
Czartoryski Adam Jerzy, książę, ur. 14 I 1770, Warszawa, zm. 15 VII 1861, Montfermeil (Francja),
mąż stanu, przywódca obozu Hotel Lambert na emigracji polistopadowej, pisarz.

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia