Warszawie

Encyklopedia PWN

„Computerworld”
[kəmpjụ:təruə:ld],
tygodnik, wydawany od 1991 w Warszawie;
popularny miesięcznik, wydawany od 1997 w Warszawie;
COSPAR, ang. Committee on Space Research, Komitet Badań Przestrzeni Kosmicznej,
międzynar. organizacja interdyscyplinarna; utworzona 1958 przez ICSU;
Cossotto
[kossọtto]
Fiorenza Wymowa, ur. 22 IV 1935, Crescentino k. Vercelli,
śpiewaczka wł. (mezzosopran-alt);
Crespi
[krẹspi]
Giuseppe Maria, ur. 13 III 1665, Bolonia, zm. 16 VII 1747, tamże,
wł. malarz, rysownik i rytownik.
Cricot
[krikọ],
Teatr Artystów Cricot,
awangardowy teatr, działający 1933–38 w Krakowie, 1938–39 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia