Warszawie

Encyklopedia PWN

instytucja zapewniająca publiczny obrót papierami wartościowymi;
Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie, ukr. Ukrajinśkyj naukowyj instytut u Warszawi,
ukr. placówka nauk.-badawcza, działająca 1930–39 pod patronatem władz pol.;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
ilustrowany dwutygodnik lit.-społ.,
marka samochodów osobowych produkowanych 1951–73 przez FSO w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia