Rakowie

Encyklopedia PWN

Zadzik Jakub, ur. 1582, Drużbin (pow. poddębicki, woj. łódzkie), zm. 17 III 1642, Bodzentyn k. Kielc,
kanclerz wielki koronny, biskup krakowski;
narzędzie do połowu raków, → racznik.
Duszkowo, Duszków,
wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, ok. 10 km od Rakowa. 1919–39 w Polsce
rząd skorupiaków z gromady pancerzowców;
homarzec, nerczan, Nephrops norvegicus,
rodzaj mor. skorupiaków dziesięcionogich;
karotenoidy
[łac.-gr.],
lipochromy,
nienasycone węglowodory, barwniki szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, zarówno w świecie roślinnym, jak i zwierzęcym, występują też u glonów oraz bakterii;
kriochirurgia
[gr. krýos ‘lód’, ‘zimno’, cheirurgía ‘rękodzielnictwo’],
metoda leczenia miejscowego zmian łagodnych przed- i/lub nowotworowych tkanek;
Lubieniecki Stanisław (mł.), ur. 23 VIII 1623, Raków, zm. 18 V 1675, Hamburg,
ojciec Teodora i Krzysztofa, pisarz ariański, historyk reformacji, astronom;
lądowy obszar zoogeograf., jedyna kraina królestwa Neogei;
Ossoliński Krzysztof, ur. 28 IV 1587, zm. 24 II 1645, Kraków,
syn Zbigniewa, brat Jerzego i Maksymiliana, wojewoda sandomierski;
Otwinowski Erazm, ur. 1529, Leśnik (ob. Liśnik) k. Kraśnika, zm. VI 1614, Raków,
poeta;
miasto w województwie łódzkim, pow. grodzki, na Równinie Piotrkowskiej, nad Strawą (dorzecze Pilicy) i jej dopływami Strawką i Wierzejką; siedziba pow. piotrkowskiego.
racznik, bucz,
narzędzie pułapkowe do połowu raków;
Radziwiłłowa Anna Katarzyna, z domu Sanguszko, księżna, ur. 23 IX 1676, Raków, zm. 23 X 1746, Mir,
żona Karola Stanisława (1669–1719), matka Michała Kazimierza zw. Rybeńko, kanclerzyna wielka litewska;
jeden z najczęstszych raków u mężczyzn;
raki, Astacoidea (Astacida),
grupa skorupiaków należąca do sekcji rakowców w obrębie rzędu dziesięcionogów;
Rodecki Aleksy, pseud. Aleksander Turobińczyk i in., ur. ok. 1540, zm. przed 16 III 1606,
drukarz; teść Sebastiana Sternackiego;
Ruar Marcin, Martinus Ruarus, pseud. Aretius Crispinus, ur. 1587, Krempe (Holsztyn), zm. 1657 lub 1658, Straszyn,
niem. pisarz ariański i działacz religijny;
rodzina drukarzy, pochodzenia czeskiego:
Sienieński Jan, data ur. nieznana, zm. 1598 lub 1599,
wojewoda, działacz kalwiński;

Materiały dodatkowe

Gwadelupa. Dwa w jednym, czyli podróże po Gwadelupie

Słownik języka polskiego PWN

rak
1. «nieduży skorupiak z potężnymi szczypcami, żyjący w czystych, bogatych w tlen wodach»
2. «nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego»
3. «o zjawisku, procesie negatywnym, niszczącym, trudnym do wyplenienia»
4. «choroba roślin wywołana przez grzyby pasożytnicze lub mikroorganizmy»
5. Rak «jeden ze znaków zodiaku; też: osoba urodzona pod tym znakiem»
6. «przyrząd służący przy wierceniach do chwytania i wyciągania urwanych rur pozostałych w otworze wiertniczym»
7. «w utworach polifonicznych: przytoczenie tematu nuta po nucie w kierunku od końca do początku»
8. zob. drzewołaz.

• rakowy • raczek
szyjki rakowe, szyjki raków «mięso z odwłoków raków rzecznych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia