Rakowie

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, na pograniczu G. Świętokrzyskich i Pogórza Szydłowskiego, nad Czarną (Staszowską);
dzielnica Częstochowy (woj. śląskie);
w. w woj. łódz. (pow. piotrkowski, gmina Moszczenica).
rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.
Lubieniecki Stanisław (st.), ur. ok. 1558, zm. 1633,
brat Andrzeja, teolog ariański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia