Poznaniu

Encyklopedia PWN

instytucja organizująca proces wydawniczy.
biblioteki będące własnością Kościoła katol. i in. chrześc. ugrupowań wyznaniowych.
naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
Berger Gotthilf, ur. 21 V 1794, Poznań, zm. 9 II 1874, tamże,
działacz społeczny i polit. w Poznaniu, Niemiec, z zawodu kupiec;
Drzewiecki Conrad, ur. 14 X 1926, Poznań, zm. 25 VIII 2007, tamże,
tancerz, choreograf.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia