Poznaniu

Encyklopedia PWN

w psychologii społecznej termin używany na oznaczenie zarówno poznania innych osób, jak i poznania osoby przez samą siebie.
Poznań Studies in The Philosophy of Science and The Humanities
[p. stạdız ın đə fəlọsəfi əw sạıəns ənd đə hju:mạ̈nətız],
seria wydawnicza wychodząca od 1975 w Amsterdamie;
miesięcznik popularnonauk.,
poznaj samego siebie, gr. gnothi seauton, łac. nosce te ipsum,
maksyma pochodząca od siedmiu mędrców starożytnej Grecji, wyryta na frontonie świątyni Apollina w Delfach, spopularyzowana przez Sokratesa;
Projekt Poznania Genomu Ludzkiego, Human Genome Project (HGP),
program nauk. mający na celu poznanie sekwencji DNA ludzkiego genomu i identyfikację występujących w nim genów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia