Poznańskiem

Encyklopedia PWN

zachodnia część Pojezierza Wielkopolskiego, między Kotliną Gorzowską na północy, Doliną Środkowej Obry na południu, Poznańskim Przełomem Warty na wschodzie a Bruzdą Zbąszyńską na zachodzie;
czasopismo naukowe, wydawane 1976–93 w Poznaniu; publikowało artykuły i dyskusje na temat filozofii nauki; redaktor nacz. L. Nowak (do 1992), J. Brzeziński (1993).
czasopismo nauk., wyd. od 1976 w Poznaniu; publikuje artykuły i dyskusje na temat filozofii nauki.
Wielkie Księstwo Poznańskie, niem. Grossherzogtum Posen,
autonomiczna prowincja państwa pruskiego, utworzona na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego 1815 z zachodniej części Księstwa Warszawskiego i przyłączona do Prus z zachowaniem odrębności administracyjnej;
Międzynarodowe Targi Poznańskie, początkowo Targi Poznańskie,
targi zorganizowane 1921 jako impreza krajowa;
sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego, niem. Provinziallandtag des Grosse Herzoghtum von Posen,
stanowy organ przedstawicielski samorządu prowincji, utworzony 1824, z siedzibą w Poznaniu;
działające 1956–92 w Poznaniu
Zjednoczenie Niemieckie w Sejmie i Senacie dla Poznańskiego, Okręgu Noteci i Pomorza, Deutsche Vereinigung in Sejm und Senat für Posen, Netzegau und Pomerellen,
organizacja mniejszości niem. w Polsce, utworzona 1923;
miasto wojewódzkie (województwo wielkopolskie), powiat grodzki, na obszarze Poznańskiego Przełomu Warty, Pojezierza Poznańskiego i Równiny Wrzesińskiej, nad Wartą, u ujścia jej prawych dopływów Cybiny i Głównej oraz lewego dopływu Bogdanki; siedziba powiatu poznańskiego.
naród tworzący podstawową ludność Niemiec (76 mln, 2005),
w dawnej Polsce organizacja terytorialna stanu szlacheckiego.
terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Warty.
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
Motty Marceli, ur. 5 VI 1818, Poznań, zm. 17 I 1898, tamże,
brat Stanisława, działacz społ. i nar. w Poznańskiem, pisarz;
Motty Stanisław, ur. 18 X 1826, Poznań, zm. 21 XII 1900, Berlin,
brat Marcelego, działacz polit. i społ. w Poznańskiem, prawnik;
określenie europejskiej rewolucji 1848–49.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia