Polsce

Encyklopedia PWN

organizacja powstała w 2. poł. 1924 jako Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom;
stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
odłam demokr. emigracji pol. we Francji 1831–35, powiązany z karbonaryzmem powszechnym;
konsorcjum zrzeszające 5 banków: holenderski ABN-AMRO, włoski Banca Connerciale Italiana, francuski Crédit Lyonnais oraz polski Bank Rozwoju Eksportu i Wielkopolski Bank Kredytowy,
w połowie 1998 zostały uruchomione 2 platformy cyfrowe: Wizja TV (nadaje programy za pośrednictwem satelity Astra) oraz Polska Platforma Cyfrowa Cyfra+ (nadaje za pośrednictwem satelity Eutelsat).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia