Polsce

Encyklopedia PWN

w polskim górnictwie solnym i kruszcowym XIII–XVIII w. urzędnik zarządzający rejonem górniczym w imieniu posiadacza zwierzchnich praw do górnictwa (regalia);
Żwaniec, Żwaneć, Zhvanets',
w. na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, na południe od Kamieńca Podolskiego, przy ujściu Żwańczyka do Dniestru, naprzeciw Chocimia.
Żychliński Teodor, ur. 25 VI 1836, zm. 26 VIII 1909, Poznań,
brat Ludwika, genealog i dziennikarz;
tygodnik lit.-nauk. i społ., wyd. 1887–91 w Warszawie przez T. Paprockiego;
tygodnik lit.-artyst. (początkowo także społ.-nauk.), wyd. 1897–1900 w Krakowie (od 1899 dwutygodnik, następnie miesięcznik);
kwartalnik, wydawany 1986–90 przez Muzułmański Związek Religijny;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia