Polsce

Encyklopedia PWN

pierwsza na ziemiach pol. chłopska organizacja polit., zał. 1893 przez J. i S. Potoczków;
organizacja kombatancka, utworzona w Katowicach 1926 (1928 przyjęła charakter ogólnopolski);
komunist. organizacja młodzieżowa, utworzona I 1943 w Warszawie;
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), kryptonimy SSS, PZP,
konspiracyjna organizacja wojsk., powołana 13 XI 1939 na podstawie decyzji rządu RP na uchodźstwie i Naczelnego Wodza z 8 i 13 XI 1939 w miejsce Służby Zwycięstwu Polski (SZP);
Związek Wolnych Polaków, Związek Wolnych Lechitów, Związek Braci Wolnych Polaków,
tajna organizacja patriotyczna studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, działająca 1819–21;
Związek Wypędzonych, niem. Bund der Vertriebenen (BdV),
niem. organizacja społ.-polit., zał. 1957;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia