NRD

Encyklopedia PWN

instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
AGFA, właśc. Agfa-Gevaert Gruppe,
niemiecko-belgijskie zakłady chemiczne;
Akademia Nauk w Berlinie, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
nacz., najbardziej znana i największa niem. akademia nauk,
kraina historyczna w środkowej części Niemiec, część kraju związkowego Saksonia-Anhalt;
Bachelet
[bacziẹlet]
Michelle, Verónica Michelle Bachelet Jeria, ur. 29 IX 1951, Santiago,
polityk chilijski, z wykształcenia lekarka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia