Mezopotamii

Encyklopedia PWN

w starożytności tłoki pieczętne w formie niewielkich walców (wysokość 1–10 cm), z przewierconym przez środek otworem, pokryte reliefem, często opatrzone inskrypcją, wykonywane zwykle z kamieni półszlachetnych;
Gilgamesz, żył na przeł. XXVII i XXVI w. p.n.e.,
król miasta Uruk w Mezopotamii, znany jednak przede wszystkim jako bohater mitów i eposu o Gilgameszu.
judaizm
[łac. < gr. < hebr.],
mozaizm, wyznanie mojżeszowe,
religia Żydów; także zespół wierzeń, wartości etycznych i postaw wynikający z tradycji i obyczajów narodu żydowskiego.
karaizm, karaimizm
[hebr. qārā’ ‘czytać’, ‘recytować’],
religia Karaimów, odłam judaizmu, który wyłonił się w VIII w. na terenie Mezopotamii,
techn. nazwa różnych elementów w kształcie brył obrotowych lub zbliżonym, o rozmaitej budowie i różnym, zależnie od przeznaczenia, ukształtowaniu obrzeży;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia