Maxwella

Encyklopedia PWN

podstawowe równania elektrodynamiki klas. określające związek między wielkościami charakteryzującymi pole elektromagnetyczne w dowolnym ośrodku (w tym w próżni) a jego źródłami, czyli ładunkami i prądami elektrycznymi.
Maxwella rozkład, rozkład prędkości Maxwella,
statyst. prawo rozkładu prędkości (pędów) ruchu postępowego cząstek (atomów, cząsteczek) gazu opisywanego na gruncie teorii klas. i pozostającego w równowadze termodynamicznej (w temperaturze T);
hipotetyczna istota inteligentna zdolna obalić drugą zasadę termodynamiki (termodynamiki zasady) przez rozdzielenie gazu na część gorącą i chłodną;
tożsamości termodynamiczne opisujące tzw. krzyżowe efekty.
w teorii sprężystości twierdzenie dotyczące zależności między przemieszczeniami punktów ciała sprężystego obciążonego taką samą siłą przyłożoną w różnych punktach.
rozkład cząstek opisywanych na gruncie teorii klas., tworzących układ makroskopowy w stanie równowagi termodynamicznej (termodynamiczny stan), będący rozwiązaniem stacjonarnego (niezależnego od czasu) równania Boltzmanna: , gdzie μ — potencjał chem., T — temperatura bezwzględna, kB — stała Boltzmanna, jest energią cząstki (m — masa, U( ) — energia potencjalna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia