Marchii Brandenburskiej

Encyklopedia PWN

Piotr z Opola, data ur. nieznana, zm. po 2 IV 1375,
biskup lubuski od 1366;
wczesnośredniow. plemię zachodniosłow.;
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, na Pojezierzu Drawskim, nad Drawą i jej lewym dopływem Wąsawą, w sąsiedztwie rozległych lasów i wielu jezior, na skraju Drawskiego Parku Krajobrazowego.
osada słow., Brandenburg.
miasto w województwie lubuskim, na pograniczu Równiny Gorzowskiej i Kotliny Gorzowskiej, nad Wartą i jej prawym dopływem Kłodawką; siedziba wojewody lubuskiego i starosty pow. gorzowskiego, pow. grodzki.
miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, na Pojezierzu Myśliborskim, nad jez. Wądół (Lipiańskie Północne) i jego południowym zbiornikiem Jez. Kościelnym (Lipiańskie Południowe) oraz rz. Myśla.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia