Marchii Brandenburskiej

Encyklopedia PWN

Albrecht Niedźwiedź, z dynastii askańskiej, ur. ok. 1100, zm. 18 XI 1170, Stendal,
pierwszy margrabia brandenburski;
rozporządzenie wydane 1473 (potwierdzone 1541) przez elektora brandenburskiego, Albrechta Achillesa, regulujące zasady dziedziczenia w rodzie Hohenzollernów;
Fryderyk I Hohenzollern
[f. họ:əncọlərn],
ur. między VIII a XI 1371, Norymberga, zm. 20 IX 1440, Kadolzburg k. Norymbergi,
pierwszy elektor brandenburski od 1417 z rodu Hohenzollernów;
w. gminna w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w Kotlinie Gorzowskiej, u ujścia Noteci do Warty;
dynastia niemiecka;
Brandenburgia, Brandenburg Wymowa,
kraj związkowy (od 1990) we wschodnich części Niemiec;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia