Marchii Brandenburskiej

Encyklopedia PWN

utw. z przekształcenia Marchii Północnej, po zdobyciu 1157 Brenny przez Albrechta Niedźwiedzia;
ziemie Marchii Brandenburskiej na północ od dolnej Warty i Noteci, uzyskane w XIII w.;
marchia utw. 966 z północnej części Marchii Wschodniej;
najstarsza część Marchii Brandenburskiej (Brandenburgia), na l. brzegu Łaby, dawna Marchia Północna.
wojny między Polską a Brandenburgią spowodowane ekspansją margrabiów brandenburskich (Brandenburgia, Marchia Brandenburska) na ziemie pol. XIII–XIV w.;
nabytki Marchii Brandenburskiej na północ od dolnej Warty i Noteci, uzyskane w XIII w., → Marchia Nowa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia