Japonii

Encyklopedia PWN

Tubielewicz Jolanta, ur. 16 III 1931, Warszawa, zm. 14 VI 2003, tamże,
historyk, japonistka;
San Francisco
[sän frənsı̣skou] Wymowa,
m. w USA, w środkowej części stanu Kalifornia, na półwyspie między O. Spokojnym a zat. San Francisco.
Osaka, Ōsaka Wymowa,
m. w Japonii, na wyspie Honsiu, na niz. Osaka, u ujścia rz. Yodo do zat. Osaka (Wewnętrzne M. Japońskie);
polit.-wojsk. związek państw o różnych systemach społ.-polit. walczących w II wojnie świat. przeciwko blokowi niem.-wł.-japońskiemu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia