Gubin

Encyklopedia PWN

miasto w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, na zachodnim skraju Wzniesień Gubińskich, u ujścia Lubszy do Nysy Łużyckiej, przy granicy z Niemcami, naprzeciw niem. m. Guben.
Nysa Łużycka, czes. Lužická Nisa, niem. Lausitzer Neisse,
rz. w Czechach, Polsce i Niemczech, lewy dopływ Odry, płynie przez Sudety Zachodnie, Pogórze Zachodniosudeckie, Niz. Śląsko-Łużycką, Wzniesienia Łużyckie, Obniżenie Dolnołużyckie, Wzniesienia Zielonogórskie do Pradoliny Berlińskiej, w woj. dolnośląskim i lubuskim;
pow. ziemski w zachodniej części woj. lubuskiego, od zachodu graniczy z Niemcami;
w. w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim (gmina Gubin), na obszarze Wzniesień Gubińskich, na południowy wschód od Gubina.
Guben Wymowa, 1961–89 Wilhelm-Pieck-Stadt Guben,
m. we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Brandenburgia, nad Nysą Łużycką, naprzeciw pol. m. Gubin.
w. w woj. lubuskim (pow. krosnieński, gmina Gubin), nad Nysą Łużycką, przy granicy z Niemcami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia