Dzikowie

Encyklopedia PWN

dzielnica Tarnobrzega, na pr. brzegu Wisły, na północ od Starego Miasta.
Tarnowski Jan Feliks, hrabia, ur. 6 V 1779, Dzików (obecnie dzielnica Tarnobrzega), zm. 3 V 1842, tamże,
kolekcjoner, polityk, historyk;
konferencja grup konserwatywnych i przedstawicieli J. Piłsudskiego — pułkownika W. Sławka i mjra R. Grocholskiego — w rezydencji hr. Z. Tarnowskiego w Dzikowie (obecnie dzielnica Tarnobrzega) 14–15 IX 1927;
konfederacja generalna zawiązana 5 XI 1734 w Dzikowie (obecnie dzielnica Tarnobrzega) pod przewodnictwem A. Tarły przez zwolenników Stanisława Leszczyńskiego, pod hasłami walki z Saksonią i Rosją o niezależność Rzeczypospolitej, naruszonej w wyniku pogwałcenia wolnej elekcji i powołania na tron Augusta III;
Opałek Mieczysław, ur. 9 IX 1881, Lwów, zm. 6 V 1964, Nowy Sącz,
działacz kulturalny, nauczyciel, bibliofil;
miasto w województwie podkarpackim, pow. grodzki, na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Niz. Nadwiślańskiej, nad Wisłą; siedziba pow. tarnobrzeskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia