• mit. słow. jedna ze słow. nazw kapłana pogańskiego (składał ofiary i odprawiał modły).
  • w. gminna w woj. lubelskim, w pow. puławskim, na skraju Wysoczyzny Lubartowskiej;
  • Żytawa, Zittau Wymowa,
    m. we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia, nad Nysą Łużycką, przy granicy z Polską.
  • m. powiatowe w województwie śląskim, w Kotlinie Żywieckiej, nad Sołą, u ujścia Koszarawy i nad Jez. Żywieckim, w sąsiedztwie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.
  • filoz. w starożytnej filozofii greckiej pierwotne tworzywo rzeczywistości lub jeden z jego podstawowych składników: woda, powietrze, ogień, ziemia;
  • → Żydowski Związek Wojskowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia