Na czasie

 
 • nagroda przyznawana w dziedzinie matematyki, ufundowana przez rząd Norwegii;
 • Arabska Wiosna, Arabska Wiosna Ludów, Tunisami,
  określenie kontestacji społecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 2010–13.
 • Aswani, al- Ala, Alā al-Aswānī, Alaa al-Aswani, ur. 26 V 1957, Kair,
  egipski pisarz i publicysta;
 • rodzaj internetowego dziennika prowadzonego na stronie WWW;
 • Boko Haram
  [hausa, ‘zachodnia cywilizacja jest zabroniona’],
  arab. Dżama‘atu ahli-s-sunna-li-d-dacawati wa’l-dżihad,
  nigeryjska radykalna sunnicka (salaficka) organizacja o charakterze militarnym, przeprowadzająca również akcje o charakterze terrorystycznym;
 • francuski ilustrowany tygodnik satyryczny;
 • Dawn
  [do:n],
  misja kosmiczna NASA, której celem są badania planety karłowatej Ceres i planetoidy Westa;
 • techn. bezzałogowy statek latający, przeważnie niewielkich rozmiarów, sterowany zdalnie lub poruszający się zgodnie z zaprogramowaną trajektorią;
 • Europejska Stolica Kultury, 1985–99 Europejskie Miasto Kultury,
  określenie (tytuł) nadawane corocznie na mocy uchwały Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej jednemu (2000 — sześciu, 2001, 2002 i 2004 — dwóm), od 2007 dwóm (2010 — trzem), a od 2021 co trzy lata trzem miastom z określonych państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • internetowy serwis społecznościowy założony w 2004;
 • Ghannuszi, al- Raszid, ur. 22 VI 1941, k. Al-Hamma (wilaja Kabis),
  tunezyjski filozof i działacz religijny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia