• Na czasie
    Po upadku (w rezultacie I wojny światowej) wszystkich mocarstw zaborczych i w wyniku urzeczywistnienia się dążeń kilku pokoleń Polaków możliwe stało się w 1918 r. przywrócenie niepodległej Rzeczypospolitej, na której czele stanął z tytułem Naczelnika Państwa Józef Piłsudski. O granicach nowej Polski zdecydowały postanowienia traktatu wersalskiego (1919 r.) i czyn zbrojny odrodzonej armii — wojna polsko-bolszewicka, wojna z Ukraińcami o Galicję Wschodnią, wyprawa Żeligowskiego na Wilno, powstania wielkopolskie i śląskie. Ostatecznie w 1923 r. państwo polskie obejmowało ponad połowę terytorium dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także niewielki fragment Górnego Śląska. Pozostałe ziemie monarchii polsko-litewskiej znalazły się w obrębie niepodległej Litwy i Łotwy oraz sowieckich republik — ukraińskiej i białoruskiej. Skrawki Prus Królewskich i Wielkopolski pozostały przy Niemczech. Z Gdańska i okolic w Wersalu utworzono Wolne Miasto. II RP dzieliła się na 17 województw.
    Bartłomiej Kaczorowski
  • Historia Polski w herbie
    Urzędowy wzór godła państwowego Polski Ludowej wprowadził dekret Rady Państwa PRL z 7 XII 1955 roku. Wcześniej posługiwano się orłem z 1927 roku, pozbawionym jednak korony. Konkurs z 1947 nie przyniósł rozstrzygnięcia. Ustalenia dekretu (poza koroną usunięto również złotą bordiurę wokół tarczy) potwierdziła ustawa z 31 I 1980 roku.
  • To ciekawe
    Koran wprawdzie wyraźnie podkreśla przewagę mężczyzny nad kobietą, trzeba jednak pamiętać, że w porównaniu z okresem przedmuzułmańskim prawodawstwo islamu przyniosło poprawę pozycji kobiety, przede wszystkim w zakresie prawa do dziedziczenia i prawa małżeńskiego. Mekkańskie sury koraniczne potępiają zwyczaj zabijania nowonarodzonych dziewczynek oraz wykorzystywanie wdów i sierot. Islam przyznał kobietom prawo dziedziczenia i zapewnił im ochronę ze strony rodziny — mężczyzna miał od tej pory obowiązek utrzymania żony i dzieci. Chociaż wielożeństwo było w islamie dozwolone, mężczyzna musiał ograniczyć się do czterech żon i traktować je równo.
Hasło dnia: Budionny Siemion M.

Rekordziści

Najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego
Radziejowa — 1262 m.

Cytat dnia

„Opanowałem rzemiosło, wspaniale instrumentuję, nigdy nie jestem banalny i wreszcie odkryłem ten tak długo poszukiwany sezam — pomysł na chwytliwe, ale niebanalne motywy w mojej operze”
(do matki z Rzymu, 1859)

Imieniny

Gru 18

Bogusława, Gościmira, Gracji, Gracjana, Gracjany, Laurencji, Miłosława

Dzień w historii

Gru 18

zdarzyło się
1830
rozpoczęcie obrad przez sejm Królestwa Polskiego.
1918
zajęcie Odessy przez oddziały gen. Lucjana Żeligowskiego przy wsparciu sił koalicyjnych (wyparcie oddziałów Symona Petlury).
urodzili się
1890
Armstrong Edwin Howard, inżynier amer., specjalista w dziedzinie elektrotechniki.
1947
Spielberg Steven, amer. reżyser, scenarzysta i producent filmowy.
odeszli
1848
Bolzano Bernard, czeski matematyk, logik, filozof i teolog, ksiądz.
1919
Alcock John William, pilot bryt.; pierwszy przeleciał przez O. Atlantycki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia