• Na czasie
    Po upadku (w rezultacie I wojny światowej) wszystkich mocarstw zaborczych i w wyniku urzeczywistnienia się dążeń kilku pokoleń Polaków możliwe stało się w 1918 r. przywrócenie niepodległej Rzeczypospolitej, na której czele stanął z tytułem Naczelnika Państwa Józef Piłsudski. O granicach nowej Polski zdecydowały postanowienia traktatu wersalskiego (1919 r.) i czyn zbrojny odrodzonej armii — wojna polsko-bolszewicka, wojna z Ukraińcami o Galicję Wschodnią, wyprawa Żeligowskiego na Wilno, powstania wielkopolskie i śląskie. Ostatecznie w 1923 r. państwo polskie obejmowało ponad połowę terytorium dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także niewielki fragment Górnego Śląska. Pozostałe ziemie monarchii polsko-litewskiej znalazły się w obrębie niepodległej Litwy i Łotwy oraz sowieckich republik — ukraińskiej i białoruskiej. Skrawki Prus Królewskich i Wielkopolski pozostały przy Niemczech. Z Gdańska i okolic w Wersalu utworzono Wolne Miasto. II RP dzieliła się na 17 województw.
    Bartłomiej Kaczorowski
  • Historia Polski w herbie
    Odrodzone jesienią 1918 roku Państwo Polskie powróciło do historycznego godła — Orła Białego. Na tarczy herbowej znalazło się przedstawienie orła w koronie zamkniętej, w kształcie odwołującym się do tradycji końca XVIII i początków XIX wieku. Oficjalnie wzór wprowadziła ustawa Sejmu Ustawodawczego RP z 1 VIII 1919 roku.
  • To ciekawe
    Koran wprawdzie wyraźnie podkreśla przewagę mężczyzny nad kobietą, trzeba jednak pamiętać, że w porównaniu z okresem przedmuzułmańskim prawodawstwo islamu przyniosło poprawę pozycji kobiety, przede wszystkim w zakresie prawa do dziedziczenia i prawa małżeńskiego. Mekkańskie sury koraniczne potępiają zwyczaj zabijania nowonarodzonych dziewczynek oraz wykorzystywanie wdów i sierot. Islam przyznał kobietom prawo dziedziczenia i zapewnił im ochronę ze strony rodziny — mężczyzna miał od tej pory obowiązek utrzymania żony i dzieci. Chociaż wielożeństwo było w islamie dozwolone, mężczyzna musiał ograniczyć się do czterech żon i traktować je równo.
Hasło dnia: Zaolzie

Rekordziści

Najdłuższa na Ziemi jaskinia w łupkach
Gruta dos Ecos — 1,38 km.

Cytat dnia

„Pan taki człowiek jak chłop, ma nogi, ręce, zdrowie i siłę od Boga, może sobie sam i powinien na utrzymanie życia zapracować.”
Piotr Ściegienny, Złota książeczka, 1842

Imieniny

Sty 17

Antoniego, Flawii, Flawiany, Miłochny, Miłosławy, Rosława, Rosławy, Rościsława

Dzień w historii

Sty 17

zdarzyło się
1831
upadek dyktatury powstania po rezygnacji Józefa Chłopickiego spowodowanej fiaskiem rozmów z Mikołajem I, który żądał pełnej uległości powstańców (powstanie listopadowe).
1945
zajęcie Warszawy przez wojsko radzieckie i polskie (Polska. Historia. Druga wojna światowa).
urodzili się
1504
Pius V, papież od 7 I 1566; kanonizowany 1712.
1911
Stigler George J. (Joseph), ekonomista amerykański.
odeszli
1933
Tiffany Louis Comfort, amer. projektant wnętrz i sztuki użytkowej (przede wszystkim szkła) oraz malarz.
356
Antoni Pustelnik, święty, „ojciec” monastycyzmu i anachoretyzmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia