• Na czasie
    Po upadku (w rezultacie I wojny światowej) wszystkich mocarstw zaborczych i w wyniku urzeczywistnienia się dążeń kilku pokoleń Polaków możliwe stało się w 1918 r. przywrócenie niepodległej Rzeczypospolitej, na której czele stanął z tytułem Naczelnika Państwa Józef Piłsudski. O granicach nowej Polski zdecydowały postanowienia traktatu wersalskiego (1919 r.) i czyn zbrojny odrodzonej armii — wojna polsko-bolszewicka, wojna z Ukraińcami o Galicję Wschodnią, wyprawa Żeligowskiego na Wilno, powstania wielkopolskie i śląskie. Ostatecznie w 1923 r. państwo polskie obejmowało ponad połowę terytorium dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także niewielki fragment Górnego Śląska. Pozostałe ziemie monarchii polsko-litewskiej znalazły się w obrębie niepodległej Litwy i Łotwy oraz sowieckich republik — ukraińskiej i białoruskiej. Skrawki Prus Królewskich i Wielkopolski pozostały przy Niemczech. Z Gdańska i okolic w Wersalu utworzono Wolne Miasto. II RP dzieliła się na 17 województw.
    Bartłomiej Kaczorowski
  • Historia Polski w herbie
    Nowelizacja Konstytucji z 30 XII 1989 roku wymieniała jako godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej białego orła w złotej koronie, umieszczonego na czerwonej tarczy. Oficjalny wzór wprowadziła ustawa z 9 II następnego roku. Autorem projektu został Andrzej Heidrich, który tylko w nieznacznym stopniu zmodyfikował godło państwowe II Rzeczypospolitej: brak bordiury, zmiana zakończeń przepaski na piersi orła — z pięcioramiennych gwiazdek na trójliścia z dwiema mniejszymi wypustkami.
  • To ciekawe
    W starożytnym Rzymie kobiety farbowały włosy. Niektóre nosiły misterne uczesania. Loki przytrzymywano szpilkami, wstążkami i sznurkami pereł.
Hasło dnia: Chjeno–Piast

Rekordziści

Największy płaz bezogonowy
żaba goliat — może dorastać do 30 cm długości i osiągać masę ciała do 3,3 kg.

Cytat dnia

polskie przysłowie znane od średniowiecza, wywodzące się z folkloru. W Namowach rozlicznych z 1527 ma postać Ani ty Bogu świeczki, ani diabłu ożega (ożegiem nazywano niedopałek łuczywa, późniejszy ogarek to niedopałek świecy). Polski folklor obfituje w liczne opowieści ilustrujące to przysłowie. W jednej z nich, spisanych przez S. Barącza (Bajki, fraszki, podania przysłowia i pieśni na Rusi 1886), kowal pstryka w nos diabła, a Chrystusowi zapala świeczkę. Obrażony diabeł doprowadza do oskarżenia kowala o okradzenie kościoła i skazania go na szubienicę. Kowal, aby uniknąć śmierci prosi diabła „Ej, zmiłuj się czarcie, wybaw mnie z tej biedy, już i tobie świeczkę zapalę”. W innej, spisanej przez O. Kolberga (Lud, S. VIII, 1875) włóczęga przypadkowo zapala świecę w budzie, w której nocuje, nieświadom, że jej właścicielem jest diabeł. Z wdzięczności czart żeni go z królewną i czyni królem, pod warunkiem, że odtąd będzie mu palił świece „i to nie jedną dziadowską, lecz dwie woskowe królewskie”.

Imieniny

Sty 19

Andrzeja, Erwina, Eufemii, Henryka, Heinza, Mariusza, Marty, Pii, Sary

Dzień w historii

Sty 19

zdarzyło się
1966
objęcie kierownictwa Kongresu Narodowego oraz urzędu premiera Indii przez Indirę Gandhi.
1831
wznowienie działalności przez Towarzystwo Patriotyczne w Warszawie (powstanie listopadowe).
urodzili się
1736
Watt James, wynalazca brytyjski.
1863
Sombart Werner, ekonomista niemiecki.
odeszli
1629
Abbas I Wielki, szach perski od 1587.
1975
Wyka Kazimierz, historyk literatury, krytyk lit., eseista.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia