• Na czasie
  Wydawnictwo Naukowe PWN odświeża serwisy wiedzowe www.sjp.pwn.pl, www.encyklopedia.pwn.pl i www.translatica.pwn.pl. Dowiedz się więcej.
   
  Oddajemy w Państwa ręce odnowiony serwis www.encyklopedia.pwn.pl.
  Chcieliśmy, by najpopularniejsze strony WN PWN — w tym także encyklopedia — były nie tylko wiarygodnym i rzetelnym źródłem wiedzy, ale także nowoczesnym i wygodnym sposobem dostępu do niej.
  Co się zmieniło?
  Odnowiona szata graficzna? Tak, ale to nie wszystko.
  Dostosowujący się do urządzeń przenośnych interfejs czy mechanizm podpowiadania słów? To także nie wszystko, choć to akurat widać na pierwszy rzut oka.
  Encyklopedia PWN od lat służy użytkownikom poszukującym zwięzłej, aktualnej informacji z każdej dziedziny życia i wiedzy. Teraz robi to szybciej i wygodniej dzięki prostemu w obsłudze, a zarazem szybkiemu systemowi wyszukiwania i prezentacji jego wyników także na Państwa urządzeniach przenośnych!
  Warto wiedzieć więcej, dlatego nie poprzestajemy tylko na suchych faktach.
  Udostępniamy Państwu zbiór popularnonaukowych felietonów przybliżających historię, kulturę, obyczaje oraz środowisko różnych zakątków Ziemi.
  Czasami na poważne pytania odpowiadamy z lekkim przymrużeniem oka. Cytujemy wypowiedzi sławnych ludzi, publikujemy recytacje fragmentów z najsłynniejszych dzieł literatury antycznej.
  Podpowiadamy Państwu, co w świecie przyrody jest największe, najdłuższe, najmniejsze albo najszybsze — informacji na ten temat szukajcie na podstronie rekordziści oraz na stronie głównej.
  A jeśli encyklopedyczna wiedza to dla Państwa za mało — można od razu przejść do haseł Słownika języka polskiego, bo odnotowujemy również te najcelniej pasujące do zadanego tu wyszukiwania.
  Wszystko to w jednym miejscu, w krótkim czasie, po jednym kliknięciu!
  Zapraszamy do częstego zaglądania na stronę główną serwisu, zachęcamy do prenumeraty newslettera, w którym publikujemy wybrane ciekawostki — lektury przyjemnej, a jakże poszerzającej spojrzenie na otaczający nas świat…
  Prosimy zapoznać się również z nowościami serwisu www.sjp.pwn.pl
  Redakcja
  PS
  Wiemy, że każda zmiana — w tym zmiana na lepsze — może na początku ukazać swoje mniej przyjazne oblicze (trudności z uzyskaniem dostępu do funkcji, do których jesteście Państwo przyzwyczajeni, kłopoty techniczne wynikające z wdrażania serwisu i okresu przejściowego). To jak trudne przedwiośnie...
  Prosimy o wyrozumiałość. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie i propozycje udogodnień, na e-maile w miarę możliwości szybko odpowiemy. Nasz adres rsjp@pwn.pl
  Życzymy przyjemnego odbioru :)
  >>
 • Warto wiedzieć
  Hałdy stanowią typowo antropogeniczną formę powierzchni ziemi, powstałą w wyniku produkcji i naziemnego składowania odpadów przemysłowych. Stosunkowo najwięcej hałd powstaje w przemyśle wydobywczym i przetwórczym węgla oraz rud metali, a także w energetyce. Zależnie od rodzaju składowanych odpadów (np. skały płonne z kopalń podziemnych i odkrywkowych, szlamy poflotacyjne przetwórstwa węgla, rud siarki i metali, czy popioły i żużle z elektrowni i elektrociepłowni), hałdy mogą mieć różny kształt, a przede wszystkim odmienną strukturę fizyczną i skład chemiczny, decydującą o szkodliwości oddziaływania na środowisko (np. wywiewanie pyłów, wymywanie substancji toksycznych) oraz o możliwościach ich zasiedlania przez organizmy (obecność pierwiastków toksycznych, często metali ciężkich, silne zakwaszenie lub alkalizacja, brak biogenów, głównie azotu, nasilona erozja zboczy). Ponieważ naturalna sukcesja roślinna jest tu przeważnie ograniczona lub wręcz niemożliwa, hałdy poddaje się rekultywacji, zmierzającej do zlikwidowania negatywnych skutków środowiskowych (erozja, wtórne zapylenie) oraz do nadania im wartości użytkowych i przyrodniczych. W pierwszej fazie wykonuje się tzw. rekultywację techniczną, obejmującą ukształtowanie rzeźby terenu, umocnienie skarp, regulację stosunków wodnych i pokrycie hałdy warstwą gleby, a następnie stosuje się tzw. rekultywację biologiczną obejmującą zabiegi agrotechniczne (orkę, nawożenie) oraz wprowadzanie roślin. Szczególnie przydatne bywają tzw. metalofity, czyli gatunki o wybitnie dużej tolerancji na toksyczne metale, które wykorzystuje się do fitoekstrakcji metali z mocno zanieczyszczonego podłoża. Do pospolitych roślin tego typu należą głównie trawy (np. kostrzewa i mietlica), byliny (mniszek, zawciąg) oraz rośliny motylkowe (nostrzyk, traganek), które dodatkowo sprzyjają gromadzeniu się azotu. Wśród drzew wprowadzanych na hałdy pierwszeństwo daje się gatunkom pionierskim, o stosunkowo dużej odporności na emisje przemysłowe i zanieczyszczenia podłoża (np. topole, wierzby, olsze, brzozy, robinia). Bardzo pomocne jest stosowanie specjalnych preparatów mikoryzowych, ułatwiających szybką rozbudowę systemów korzeniowych.
  Taida Tarabuła
  >>
 • To ciekawe
  Koran wprawdzie wyraźnie podkreśla przewagę mężczyzny nad kobietą, trzeba jednak pamiętać, że w porównaniu z okresem przedmuzułmańskim prawodawstwo islamu przyniosło poprawę pozycji kobiety, przede wszystkim w zakresie prawa do dziedziczenia i prawa małżeńskiego. Mekkańskie sury koraniczne potępiają zwyczaj zabijania nowonarodzonych dziewczynek oraz wykorzystywanie wdów i sierot. Islam przyznał kobietom prawo dziedziczenia i zapewnił im ochronę ze strony rodziny — mężczyzna miał od tej pory obowiązek utrzymania żony i dzieci. Chociaż wielożeństwo było w islamie dozwolone, mężczyzna musiał ograniczyć się do czterech żon i traktować je równo.
  >>
Hasło dnia: głowa państwa

Cytat dnia

„Otóż z urzędu, jako władzę cesarską sprawujący, jesteśmy obowiązani zapobiegać na przyszłość niebezpieczeństwu rozdziałów i nieporozumień pomiędzy elektorami, do których jako król czeski, jesteśmy zaliczani”
Złota bulla

Rekordziści

Najgłębsze jezioro na Ziemi
Bajkał — 1620 m.

Imieniny

Paź 25

Darii, Dariusza, Kryspina, Kryspiny, Teodozjusza, Teodozego, Wilhelminy, Wojmira

Dzień w historii

Paź 25

zdarzyło się
1971
przyjęcie ChRL do ONZ w miejsce delegacji Tajwanu.
1987
powołanie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” na wspólnym posiedzeniu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”.
urodzili się
1881
Picasso Pablo, właśc. P. Ruiz Blasco, hiszp. malarz, grafik i rzeźbiarz, działający we Francji; jeden z najwybitniejszych twórców sztuki XX w.
1844
Wicksteed Phillip Henry, brytyjski ekonomista, filolog klasyczny, krytyk literacki, teolog.
odeszli
1180
Jan z Salisbury, średniow. filozof, teolog, historyk, dyplomata;.
1400
Chaucer Geoffrey, najwybitniejszy poeta ang. do czasów W. Szekspira.
Przeglądaj encyklopedię