• Na czasie
  Z przyjemnością pragniemy poinformować, że już od września największy a zarazem najlepszy multimedialny słownik PWN-Oxford dostępny jest w postaci poręcznej aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem iOS i Android.
  Od teraz Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski PWN-Oxford możesz mieć na swoim ulubionym telefonie lub tablecie, zawsze w zasięgu ręki, nawet wówczas, gdy dostęp do sieci WWW jest utrudniony (słownik pracuje w trybie off-line, jedynie odtworzenie nagrania wymowy wymaga połączenia z siecią). To nieoceniona pomoc w pracy i w podróży oraz idealne wsparcie w nauce języka angielskiego – zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.
   
  Program udostępnia:
  1 000 000 angielskich i polskich znaczeń, zwrotów, fraz, idiomów;
  specjalistyczne terminy z ponad 100 dziedzin oraz słownictwo o różnym zabarwieniu stylistycznym i emocjonalnym;
  ● bogactwo przykładów użycia w opracowanej zupełnie na nowo przejrzystej i czytelnej strukturze hasła;
  ● mechanizm tworzenia ulubionych zbiorów haseł;
  ● brytyjską i amerykańską wymowę haseł (wymagany dostęp on-line);
  ● prosty i efektywny mechanizm wyszukiwania;
  ● codziennie nowy Idiom dnia.
   
  Zachęcamy do zakupu aplikacji w sklepie Google Play
  a także w App Store.
   
  Sponsorem Strategicznym Aplikacji jest Bank Zachodni WBK.
 • Warto wiedzieć
  rodzaj budowli — zespół miejski
  daty — XII–XXI w.
  lokalizacja — Wrocław
  Jeden z największych na ziemiach polskich zespołów zabytków urbanistyki i architektury od XII do XX w.
  Początki grodu wrocławskiego na późniejszym Ostrowie Tumskim sięgają czasów plemienia Ślężan (VIII–IX w.). Po wejściu Śląska przed 990 w obręb monarchii piastowskiej Wrocław stał się jedną ze stolic państwa (sedes principalis), a od 1000, po erygowaniu tu biskupstwa, jedną z sufraganii nowej metropolii gnieźnieńskiej Kościoła katolickiego. Ta podległość, mimo odpadnięcia w XIV w. Śląska od Polski utrzymała się formalnie po początek XIX w. Rozwijający się na odrzańskich wyspach i po obu brzegach Odry ośrodek miejski został zniszczony podczas najazdu mongolskiego 1241. Dopiero trzecia lokacja na prawie magdeburskim dokonana na lewym brzegu Odry w 1261 przez księcia Henryka III Białego (1274 doszło prawo składu) zapoczątkowała trwający do dziś etap historii Wrocławia. Centrum rozległego założenia stał się wielki rynek (obok krakowskiego największy w Polsce), z typową zabudową pośrodku, z której zachował się do naszych czasów m.in. gotycki ratusz (XIII–XVI w.), pomnik środkowoeuropejskiej architektury świeckiej. Mimo, że życie religijne koncentrowało się na położonych na północny-wschód od Starego Miastach wyspach Piasek (augustiańskie opactwo Panny Marii) i Ostrów Tumski (gotyckie: katedra Św. Jana Chrzciciela i kolegiata Św. Krzyża z XIII–XIV w.), również w obrębie murów miejskich powstały wspaniałe gotyckie świątynie, zwłaszcza klasztorne (Św. Marii Magdaleny, Św. Elżbiety, Dominikanów, Bernardynów, Klarysek, Bernardynów). Dwa lata po Starym Mieście lokowano Nowe. Mimo luteranizacji większości wrocławskiego mieszczaństwa w 1. połowie XVI w. miasto pozostało aż do okresu kasat w okresie napoleońskim największym ośrodkiem katolickiego monastycyzmu na Śląsku, szczególnie po przybyciu tu jezuitów. Zakon ten wzniósł na brzegu Odry monumentalny zespół barokowego kolegium z kościołem Imienia Jezus i aulą Leopoldina, nazwaną na cześć cesarza Leopolda I, który 1702 poniósł szkołę do rangi akademii, zaczątku Uniwersytetu Wrocławskiego. W XVII i XVIII w. we Wrocławiu powstało wiele rezydencji arystokracji śląskiej i nowych fundacji kościelnych, a w starych świątyniach barokizowano wnętrza (m.in. w katedrze, przy której powstały znakomite dzieła europejskiego baroku — kaplice Elektorska i Św. Elżbiety). W zjednoczonych Niemczech Wrocław wyrósł do rangi jednego z pięciu największych miast Rzeszy. Powstały wówczas setki gmachów użyteczności publicznej (teatry, urzędy, dworce kolejowe, pasaże handlowe) i kościołów oraz tysiące kamienic i domów w stylach historycznych od klasycyzmu do neobarok, a później utrzymane w duchu secesji i modernizmu. Najsłynniejszą budowlą z tych czasów jest żelbetowa Hala Ludowa (Stulecia), dzieło Maxa Berga (1912–13), niedawno wpisana na Listę UNESCO. Po 1945 i powrocie miasta do Polski odbudowano większość zniszczonych pod koniec wojny zabytków.
 • To ciekawe
  August Comte proponował podział roku na 13 miesięcy po 28 dni. Do tego dochodził nienależący do żadnego miesiąca ani tygodnia dodatkowy dzień na koniec roku oraz podobny dzień dodawany raz na cztery lata po ostatnim dniu czerwca.
  Zaletą tego kalendarza byłoby stałe przyporządkowanie dni miesiąca dniom tygodnia: pierwszy dzień każdego miesiąca wypadałby w niedzielę, drugi w poniedziałek, a ostatni w sobotę. Zbankrutowaliby producenci kalendarzy ściennych: każdy rok, a nawet każdy miesiąc wyglądałby tak samo. Trudno byłoby przywyknąć do dodatkowego miesiąca, który Comte chciał wprowadzić między czerwcem a lipcem. Ale czy nie marzymy wszyscy o dłuższych o miesiąc wakacjach?
Hasło dnia: kryształ

Cytat dnia

„Świat nie jest piłką footballową,
Świat się podbija głową! głową! głową!”
Godzina poezji. Kontrmarsz

Rekordziści

Najwyższy szczyt Oceanii
Jaya — 5030 m.

Imieniny

Lut 08

Gniewomira, Hieronima, Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Zyty

Dzień w historii

Lut 08

zdarzyło się
1955
objęcie urzędu premiera ZSRR przez Nikołaja Bułganina, związanego z Nikitą Chruszczowem; osłabienie tendencji „liberalnych” w bloku sowieckim.
1947
utworzenie rządu z Józefa Cyrankiewicza, z wicepremierami Władysławem Gomułką i Antonim Korzyckim.
urodzili się
1931
Dean James, amer. aktor filmowy.
1877
Vogler Albert, niemiecki przemysłowiec, inżynier hutnictwa.
odeszli
1587
Maria Stuart, królowa Szkocji 1542–67 i Francji 1559–60.
1813
Czacki Tadeusz, uczony, działacz gosp. i oświatowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia