informacja
 
Encyklopedia
informacja
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wyjaśnienie’, ‘zawiadomienie’]:
1) pojęcie, w zasadzie niedefiniowalne ze względu na jego pierwotny, elementarny charakter; rozpatrywana najczęściej w trzech aspektach: syntaktycznym (dotyczy ilości i., jaka może być potencjalnie zawarta w danej wiadomości), semantycznym (znaczenia i zawartości treściowej wiadomości) i pragmatycznym (przydatności i., tj. wartości i. zawartej w wiadomości ze względu na realizowany przez odbiorcę cel). Nie są obecnie znane uniwersalne metody analizy i. w znaczeniu semantycznym i pragmatycznym. W sensie syntaktycznym definiuje się i. albo poprzez ilość (miarę) i. I (informacji teoria), albo jako synonim pojęcia dana (dane).
W teorii i. I = log (1/p) = –log p, gdzie p jest prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia (lub ciągu zdarzeń) ze zbioru zdarzeń możliwych, przy czym zdarzeniem jest np. obecność pewnego elementu zbioru — zaistnienie pewnego znaku lub litery na danej pozycji przekazywanej wiadomości; jednostką ilości i. jest szanon.
2) w języku potocznym konstatacja stanu rzeczy, wiadomość.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia