dobra stołowe
 
Encyklopedia
dobra stołowe,
dobra ziemskie wydzielone na potrzeby monarchy, → ekonomie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia