antykoincydencyjny układ
 
Encyklopedia
antykoincydencyjny układ,
układ elektryczny o 2 wejściach, dający impuls użyteczny na wyjściu tylko wtedy, gdy na jednym z nich pojawi się impuls, pod warunkiem, że nie nastąpi to w pewnym przedziale czasu po pojawieniu się impulsu na drugim wejściu;
wykorzystywany w technice rejestracji cząstek jonizujących.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia