Yanga–Millsa pola
 
Encyklopedia
Yanga–Millsa pola,
fiz. zespół pól bozonowych będących nośnikami oddziaływań w teorii z nieabelową (nieprzemienną) symetrią cechowania, analogicznych do pola fotonu w elektrodynamice, gdzie grupą cechowania jest abelowa grupa U(1).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!