Pucka, Zatoka
 
Encyklopedia
Pucka, Zatoka,
płytka zatoka Morza Bałtyckiego,
powierzchnia 384 km2; podzielona Rybitwią Mielizną (Ryf Mew) na część wewnętrzną, zwaną Małym Morzem lub Małą Zatoką Pucką (104 km2, głębokość do 9 m, średnio 3,5 m), i część zewnętrzną (ok. 260 km2, głębokość do 55 m); zasolenie wód powierzchniowych od 7,3‰ w części płytkiej do 7,6‰ w części głębszej; uchodzą rzeki Reda i Płutnica; port handlowy Gdynia; porty rybackie: Hel, Jastarnia, Puck; w osadach dennych pokłady soli potasowych.
Ilustracje
Mierzeja Helska
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia