„Przegląd Informacji o Naukoznawstwie”
 
Encyklopedia
„Przegląd Informacji o Naukoznawstwie”,
czasopismo poświęcone problemom naukoznawstwa,
wyd. od 1965 w Warszawie przez Ośr. Dokumentacji i Informacji PAN; od 1967, wraz z „Nabytkami z Zakresu Naukoznawstwa”, wyd. przez Bibliotekę PAN.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia