Ilustracje
Stanisław August Poniatowski, portret namalowany przez M. Bacciarellego, po 1793
Herb Królestwa Polskiego
Herb Polski i Litwy z powstania listopadowego
Herb Polski i Litwy za Jagiellonów
Herb Rzeczypospolitej za Stanisława Augusta Poniatowskiego
Herb Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Herb Polski, Litwy i Rusi z powstania styczniowego
Herb Rzeczypospolitej Polskiej 1927–45
Herb Rzeczypospolitej Polskiej 1919–27
Herb Rzeczypospolitej Polskiej od 1989
Herb Rzeczypospolitej w czasach saskich
Herb Rzeczypospolitej za Stefana Batorego
Herb Księstwa Warszawskiego
Orzeł Henryka V legnickiego
Orzeł z czasów Władysława II Jagiełły
Orzeł z czasów Zygmunta I Starego
Orzeł z okresu Wazów
Orzeł z czasów Jana III Sobieskiego
Bogurodzica, fragment rękopisu
Wymarsz strzelców,
Akt zawarcia pokoju toruńskiego,
Odezwa wzywająca do udziału w powstaniu wielkopolskim
Zaprzysiężenie przedenta L. Wałęsy,
Stocznia Gdańska,
Stan wojenny w Polsce 1981–83. Czołg przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku, grudzień 1981
Okrągły Stół, obrady w Pałacu Namiestnikowskim (ob. Prezydenckim) w Warszawie (II–IV 1989)
Obrona klasztoru Paulinów,
Monte Cassino, wymarsz patrolu ppor. Jędrzejewskiego na wzgórze 593, 17 maja 1944
Przewrót majowy
Powstanie warszawskie,
Pochód 1-majowy w Warszawie, 1975
Pieczęć Przemysła II na dokumencie z 1295 roku
Defilada z okazji dnia NATO w Warszawie, IV 2000
Demonstracja środowisk prawicowych — marsz spod Sejmu na ul. Rozbrat, pod siedzibę SLD
Kronika Galla Anonima,
Płonąca wieża Zamku Królewskiego w Warszawie we wrześniu 1939
Papież Jan Pawel II i prymas S. Wyszyński,
Dębno Tarnowskie, zamek rycerski
Mirów, ruiny zamku,
Bacciarelli Marcello, Izabella z Czartoryskich Lubomirska,
Rękojeść Szczerbca
Jan III Sobieski pod Wiedniem,
David Jacques-Louis, Potocki Stanisław Kostka na koniu,
Wojna polsko-bolszewicka,
Władysław III Warneńczyk
Władysław II Jagiełło
Władysław I Łokietek
Lesser Aleksander, Manifestacja patriotyczna na Rynku Starego Miasta,
Powstanie listopadowe,
Paderewski Ignacy Jan.
Bitwa pod Grunwaldem,
Bacciarelli Marcello, Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona I w 1807,
Solidarność.

Spis tematów hasła

Tabele

Kalendaria

Powiązane hasła

Dzieła

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia