Naczelna Rada Ludowa
 
Encyklopedia
Naczelna Rada Ludowa (NRL), do 11 XI 1918 Komitet Międzypartyjny lub Centralny Komitet Obywatelski, 11–14 XI 1918 Rada Ludowa,
nielegalna organizacja polit. (od 11 XI 1918 działała jawnie), zał. 1916 w Poznaniu przez polityków pol. z ziem zaboru pruskiego;
w I wojnie świat. reprezentowała orientację liczącą na zwycięstwo ententy; gł. wpływ w Radzie miało Stronnictwo Demokr.-Nar.; NRL uznała Komitet Narodowy Polski w Paryżu; postulowała pokojowe przywrócenie ziem zaboru pruskiego Polsce; XII 1918 kierowała powstaniem wielkopol.; rozwiązana VIII 1919; gł. działacze, m.in.: S. Adamski, W. Korfanty, A. Stychel, W. Seyda, A. Poszwiński.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!