Litwa Środkowa
 
Encyklopedia
Litwa Środkowa,
niezależny formalnie organizm państwowy;
powstały 12 X 1920 na obszarze Wileńszczyzny w wyniku akcji zbrojnej oddziałów gen. L. Żeligowskiego, podjętej na rozkaz J. Piłsudskiego (przeprowadzona wbrew zobowiązaniom podjętym na konferencji w Spa i rozejmowi z Litwą 1920); spotkała się ona z protestem rządu litewskiego; pośrednictwo Ligi Narodów nie dało rezultatów; II 1922 na mocy uchwały sejmu wileńskiego, wyłonionego w styczniu w wyborach (zbojkotowanych przez Litwinów), włączona do Polski, czego nie uznał rząd Litwy; włączenie Litwy Środkowej do Polski zatwierdziła Konferencja Ambasadorów 1923.
Ilustracje
Tymczasowa Komisja Rządząca Litwy Środkowej
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia