Kuba. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia
Kuba. Ustrój polityczny.
Zgonie z konstytucją z 1976 (znowelizowana 1992) Kuba jest republiką. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu, 609-osobowego Zgromadzenia Narodowego Władzy Ludowej, wybieranego na 5 lat w wyborach powszechnych. Naczelny organ kierownictwa państwowego stanowi 31-osobowa Rada Państwa, wybierana przez parlament z jego składu na okres całej kadencji. Jej przewodniczący jest głową państwa i szefem rządu. Władza wykonawcza należy do rządu, powoływanego przez parlament na wniosek przewodniczącego Rady Państwa.

Spis treści

państwo w Ameryce Środkowej, w archipelagu Wielkich Antyli, na wyspie Kuba i ok. 1600 małych przybrzeżnych wyspach, między Morzem Karaibskim a Zatoką Meksykańską. Na południowo-wschodnim wybrzeżu Kuby, w zatoce Guantánamo, morska baza wojenna Stanów Zjednoczonych

Powiązane hasła

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia