Kossak Wojciech
 
Encyklopedia
Studiował w Krakowie, Monachium i Paryżu; od 1916 profesor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie; twórczość Kossaka ukształtowała się pod wpływem dzieł ojca i J. Brandta; malował cieszące się wielką popularnością sceny hist. i batalistyczne (gł. z wojen napoleońskich i powstania listopadowego 1830–31), rodzajowe, portrety oraz konie; wykazywał w nich temperament artyst. i łatwość szybkiego malowania, która z czasem przekształciła się w manierę; gł. dzieła: Olszynka Grochowska (1886), Śmierć Sowińskiego (1892); współautor Panoramy Racławickiej (1892–94).
Bibliografia
K. OLSZAŃSKI Wojciech Kossak, Wrocław 1982.
Ilustracje
Kossak Wojciech, Olszynka Grochowska,
Kossak Wojciech, Styka Jan, Panorama Racławicka,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia