Haarlem
 
Encyklopedia
Haarlem Wymowa,
m. w północno-zachodniej Holandii, w konurbacji Randstad, na zachód od Amsterdamu;
ośrodek administracyjny prowincji Holandia Północna. Dawna stol. hrabstwa Holandii; prawa miejskie w XII–XIII w.; w powstaniu antyhiszp. (1572) po 7-miesięcznym oblężeniu zdobyty 1573 przez Hiszpanów, 1577 włączony do Rep. Zjednoczonych Prowincji; rozwój w XVII w. (jedwabnictwo). Gł. ośr. handl. największego w Holandii regionu uprawy i eksportu kwiatów (tulipany, narcyzy); przemysł maszyn., spoż. (fabryka wyrobów czekoladowych Mars); siedziba Hol. Tow. Nauk. (zał. 1752), Hol. Służby Geol.; biblioteki; ośr. turyst.; muzea, m.in. Frans Halsmuseum (w dawnym domu starców, 1608); kościoły: późnogot. Grote Kerk (Św. Bawona 1397, 1. poł. XVI, XIX w.) i Nieuwe Kerk (1. poł. XVII w.); Dom Wagi Miejskiej (1598), ratusz (XVII w.), hale rzeźnicze (1602–03); liczne kamienice szczytowe (XVI–XVIII w.). Na zachód od Haarlemu park nar. (wydmy nadmor., wysokość do 60 m, porośnięte lasem sosnowym).
Ilustracje
Haarlem, hale rzeźnicze

Spis tematów hasła

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia