Europejskie Stowarzyszenie Rodziców
 
Encyklopedia
Europejskie Stowarzyszenie Rodziców, ang. European Parents Association,
organizacja międzynar. zrzeszająca ponad 70 stowarzyszeń rodzicielskich, zał. 1965 w Mediolanie (obecnie z siedzibą w Brukseli);
ma możliwość reprezentowania oraz konsultowania opinii i stanowisk w kwestiach edukacyjnych z instytucjami międzynar. wchodzącymi w skład m.in. Komisji Eur.; przewodniczący W. van Katwijk; 1993 w skład Rady Adm. stowarzyszenia wszedł M.J. Kawecki, przedstawiciel Społ. Tow. Oświat.; celem E.S.R. jest pobudzanie i promowanie różnorodnych form współpracy między rodziną a szkołą, rodzicami a nauczycielami, jak również tworzenie sieci wymiany informacji między organizacjami rodzicielskimi w różnych krajach; Zgromadzenie Ogólne E.S.R. przyznaje każdego roku prestiżową nagrodę Alkuina za szczególne osiągnięcia w dziedzinie oświaty niezależnej w Europie, które służą większemu zaangażowaniu się rodziców na rzecz edukacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia