C
 
Encyklopedia
C,
inform. język programowania 3. generacji;
powstał na pocz. lat 70. (Dennis M. Ritchie) jako język towarzyszący systemowi operacyjnemu UNIX; stał się bardzo popularny ze względu na obecność zarówno mechanizmów tzw. wysokiego poziomu, jak i mechanizmów pozwalających na efektywne wykorzystanie struktury komputera, np. na dostęp do każdego bitu; używany jako narzędzie przy produkcji oprogramowania systemowego komputerów; rozbudowa C o mechanizmy związane z programowaniem obiektowym doprowadziła 1983–86 do powstania wersji zw. C++ (B. Stroustrup i in.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!