Kosmiczne loty bezzałogowe
 
Kosmiczne loty bezzałogowe

 

Ważniejsze bezzałogowe loty kosmiczne
Nazwa statku Państwo Data startu Uwagi
Sputnik 1 ZSRR 4 X 1957 pierwszy sztuczny satelita Ziemi
Sputnik 2 ZSRR 3 XI 1957 pierwszy sztuczny satelita Ziemi z żywym stworzeniem — psem Łajką — na pokładzie
Explorer 1 USA 1 II 1958 pierwszy amerykański sztuczny satelita Ziemi, odkrył pasy radiacyjne Ziemi (van Allena)
Łuna 1 ZSRR 2 I 1959 pierwszy próbnik wysłany ku Księżycowi; 4 I 1959 minął go w odległości ok. 5–6 tys. km; pierwsza sztuczna planetoida
Łuna 2 ZSRR 12 IX 1959 pierwszy obiekt wysłany z Ziemi, który spadł (13 IX 1959) na powierzchnię Księżyca
Łuna 3 ZSRR 4 X 1959 próbnik księżycowy; mijając Księżyc (7 X 1959) dostarczył pierwszych zdjęć jego niewidocznej z Ziemi strony
Tiros 1 USA 1 IV 1960 pierwszy satelita meteorologiczny
Discoverer 13 USA 10 VII 1960 satelita wojskowy (zwiad fotograficzny, pierwsze pomyślne odzyskanie filmu w kapsule powrotnej)
Sputnik-Korabl 2 ZSRR 19 VIII 1960 pierwszy sztuczny satelita, który łagodnie wylądował na powierzchni Ziemi z żywymi psami (Biełką i Striełką) na pokładzie
Pioneer 5 USA 12 IX 1960 pierwszy próbnik do badań Słońca z orbity wokółsłonecznej
Courier 1B USA 4 X 1960 pierwszy satelita łącznościowy czynny
Ariel 1 W. Brytania i USA 26 IV 1962 pierwszy satelita brytyjski (amerykańska rakieta nośna)
Mariner 2 USA 27 VIII 1962 pierwsza pomyślna wyprawa do innej planety Układu Słonecznego — Wenus; przelot w jej pobliżu 14 XII 1962; odkrycie ruchu obrotowego oraz pomiar składu chemicznego, ciśnienia i temperatury atmosfery
ANNA 1B USA 31 X 1962 pierwszy satelita geodezyjny
Polot 1 ZSRR 1 XI 1963 pierwszy satelita zmieniający orbitę w locie
Ranger 7 USA 28 VII 1964 próbnik księżycowy; dostarczył pierwszych zdjęć powierzchni Księżyca wykonanych z bliskiej odległości (ok. 500 m) o dużej (0,5 m) zdolności rozdzielczej
Syncom 3 USA 19 VIII 1964 pierwszy satelita geostacjonarny (łącznościowy)
Mariner 4 USA 28 XI 1964 próbnik planetarny do badań Marsa; 14 VII 1965 minął planetę w odległości ok. 9 tys. km i przekazał pierwsze zdjęcia jej powierzchni wykonane z bliskiej odległości
Intelsat 1 (Early Bird, Atlantic I) USA i międzynarodowe konsorcjum Intelsat 6 IV 1965 pierwszy z serii komercyjnych satelitów telekomunikacyjnych międzynarodowego konsorcjum Intelsat
Mołnija 1 ZSRR 23 IV 1965 pierwszy z serii sowieckich satelitów telekomunikacyjnych
Wenus 3 ZSRR 16 XI 1965 próbnik planetarny do badań Wenus; 1 III 1966 dokonał pierwszego wniknięcia w atmosferę planety
D1A Francja 26 XI 1965 satelita badawczy; pierwszy francuski lot kosmiczny
Łuna 9 ZSRR 31 I 1966 pierwsze łagodne lądowanie obiektu ziemskiego na Księżycu, przekazanie zdjęć jego powierzchni
Łuna 10 ZSRR 31 III 1966 pierwszy sztuczny satelita Księżyca
Ohsumi Japonia 11 II 1970 pierwszy satelita japoński, wyniesiony japońską rakietą nośną
Dong Fang Hong I Chiny 24 IV 1970 pierwszy chiński satelita, wyniesiony chińską rakietą nośną
Wenus 7 ZSRR 17 VIII 1970 pierwsze łagodne lądowanie próbnika (15 XII 1970) na powierzchni Wenus; przekazanie sygnałów z powierzchni planety
Łuna 16 ZSRR 12 IX 1970 łagodne lądowanie na Ziemi (24 IX 1970) członu powrotnego Łuny 16 z próbką gruntu księżycowego pobraną automatycznie przez aparaturę próbnika
Łuna 17 ZSRR 10 XI 1970 dostarczenie (17 XI 1970) na powierzchnię Księżyca pierwszego automatycznego pojazdu księżycowego — Łunochod 1, który ponad rok badał powierzchnię Księżyca
Uhuru USA 12 XII 1970 pierwszy satelita przeznaczony specjalnie do wykonania przeglądu nieba w promieniach rentgenowskich, odkrył na niebie ponad 150 źródeł takiego promieniowania, zapoczątkowując erę astronomii rentgenowskiej; koniec misji III 1973
Salut 1 ZSRR 19 IV 1971 pierwsza stacja kosmiczna umieszczona na orbicie okołoziemskiej
Mars 2 ZSRR 19 V 1971 lądownik próbnika jako pierwszy obiekt ziemski wylądował 27 IX 1971 na powierzchni Marsa
Mariner 9 USA 30 V 1971 pierwszy sztuczny satelita Marsa (od 14 XI 1971); przekazał zdjęcia powierzchni Marsa i jako pierwszy — zdjęcia jego księżyców Phobosa i Deimosa
Prospero W. Brytania 28 X 1971 pierwszy brytyjski satelita wyniesiony brytyjską rakietą nośną
Pioneer 10 USA 3 III 1972 pierwszy obiekt wysłany z Ziemi, który zbliżył się do Jowisza (4 XII 1973 minął go w odległości ok. 131,3 tys. km od szczytu powłoki chmur); przekazał zdjęcia planety, badał materię międzyplanetarną w dalekim Układzie Słonecznym; misja zakończona 31 III 1997
ERTS 1 (Landsat 1) USA 23 VII 1972 pierwszy satelita teledetekcyjny
Copernicus (OAO-3) USA i W. Brytania 21 VIII 1972 pierwszy orbitalny teleskop obserwujący w zakresie nadfioletowym
Pioneer 11 USA 6 IV 1973 pierwszy obiekt ziemski, który dokonał przelotu w pobliżu dwóch największych planet Układu Słonecznego; 3 XII 1974 minął Jowisza w odległości ok. 42,8 tys. km od szczytu powłoki chmur, a 1 IX 1979 zbliżył się do Saturna na odległość ok. 21 tys. km ponad jego górną warstwą chmur, następnie dostarczył licznych danych o materii międzyplanetarnej; kontakt zerwany XI 1995
Interkosmos- Kopernik 500 ZSRR (udział Polski) 19 IV 1973 pierwszy sztuczny satelita z polską aparaturą naukową (radiospektrografem do badań promieniowania radiowego Słońca) na pokładzie
Skylab USA 14 V 1973 pierwsza amerykańska stacja kosmiczna umieszczona na orbicie okołoziemskiej
Mariner 10 USA 3 XI 1973 pierwszy obiekt ziemski, który dokonał (29 III 1974) przelotu w pobliżu Merkurego, zbliżył się do jego powierzchni na odległość ok. 703 km, uprzednio (II 1974) zbliżając się do Wenus w celu wykorzystania wspomagania grawitacyjnego; pierwszy próbnik, który wykorzystał wspomaganie grawitacyjne innego ciała niebieskiego (Wenus)
IMP-8 (Explorer 50) USA 26 X 1973 satelita do badania magnetosfery Ziemi oraz wiatru słonecznego; misja zawieszona 28 X 2001
Helios 1 RFN i USA 10 XII 1974 próbnik do badań ośrodka międzyplanetarnego; 15 III 1975 zbliżył się do Słońca na odległość ok. 46,5 mln km
Wenus 9 ZSRR 8 VI 1975 człon orbitalny stał się 22 X 1975 pierwszym sztucznym satelitą Wenus; lądownik natomiast przekazał pierwsze zdjęcia jej powierzchni
Viking 1 USA 20 VIII 1975 lądownik próbnika dokonał (20 VII 1976) pierwszego łagodnego lądowania na Marsie, przekazał zdjęcia jego powierzchni, wykonał badania struktury i właściwości gruntu marsjańskiego w poszukiwaniu życia
Viking 2 USA 9 IX 1975 lądownik próbnika wylądował 3 IX 1976 na powierzchni Marsa; wykonywane zadania — analogiczne do Vikinga 1
Helios 2 RFN 15 I 1976 próbnik do badań ośrodka międzyplanetarnego; 17 IV 1976 dokonał największego dotąd spośrod wszystkich statków kosmicznych zbliżenia do Słońca (na odległość ok. 43,4 mln km)
Voyager 2 USA 20 VIII 1977 próbnik międzyplanetarny; 9 VII 1979 minął Jowisza w odległości ok. 648 tys. km, 26 VIII 1981 dokonał przelotu w odległości ok. 101 tys. km od Saturna; 24 I 1986 jako pierwszy obiekt ziemski zbliżył się do Urana, mijając go w odległości ok. 81 tys. km od górnej powłoki chmur, a w nocy z 24 na 25 VIII 1989 dokonał pierwszego w historii zbliżenia statku kosmicznego do Neptuna (na odległość ok. 4,8 tys. km od powierzchni chmur); wykonał badania mijanych wielkich planet Układu Słonecznego, ich księżyców i pierścieni
Voyager 1 USA 5 IX 1977 próbnik międzyplanetarny; 5 III 1989 minął Jowisza w odległości ok. 280 tys. km, a 12 XI 1980—Saturna w odległości ok. 124 tys. km ponad powłoką chmur otaczających planety; wykonał badania Jowisza, Saturna, układów ich satelitów i pierścieni okołoplanetarnych
IUE państwa zachodnio- europejskie i USA 26 I 1978 orbitalny teleskop do obserwacji w bliskim nadfiolecie, działał nieprzerwanie aż do 30 IX 1996
Pioneer-Venus 1 USA 20 V 1978 próbnik do badań Wenus; od 4 XII 1978 sztuczny satelita planety, pierwsze radarowe mapy powierzchni Wenus; zakończenie misji 1992
Seasat 1 USA 27 VI 1978 pierwszy satelita oceanograficzny
Pioneer-Venus 2 USA 8 VIII 1978 próbnik do badań Wenus, oddzielone od niego sondy wniknęły w atmosferę planety, dostarczając informacji o właściwościach fizyczno-chemicznych atmosfery
Rohini Indie 10 VIII 1980 pierwszy indyjski satelita wyniesiony indyjską rakietą nośną
Wenus 13 ZSRR 30 X 1981 próbnik do badań Wenus; 1 III 1982—łagodne lądowanie na jej powierzchni; gł. cele misji: pobranie próbek gruntu i przeprowadzenie analizy jego składu oraz wykonanie kolorowych, panoramicznych zdjęć planety
Wenus 14 ZSRR 4 XI 1981 łagodne lądowanie na Wenus (5 III 1982), realizacja badań analogicznych do prowadzonych przez Wenus 13
IRAS USA, W. Brytania i Holandia 26 I 1983 pierwszy orbitalny teleskop do obserwacji w podczerwieni; koniec misji XI 1983
Wenus 15 ZSRR 2 VI 1983 sztuczne satelity Wenus; sondowanie radarowe Wenus
Wenus 16 ZSRR 7 VI 1983 sporządzenie map powierzchni Wenus, uzyskanie map temperatur oraz wykonanie badań atmosfery planety
Wega 1 ZSRR 15 XII 1984 próbnik do badań Wenus i komety Halleya; 6 III 1986 minął kometę w odległości ok. 8,9 tys. km od jej jądra
Wega 2 ZSRR 21 XII 1984 próbnik do badań Wenus i komety Halleya; 9 III 1986 dokonał przelotu w odległości ok. 8 tys. km od jądra komety
Giotto kraje zachodnio- europejskie 2 VII 1985 próbnik Europejskiej Agencji Kosmicznej do badań komety Halleya; w nocy z 13 na 14 III 1986 zbliżył się do komety na odległość ok. 605 km od jej jądra
SPOT Francja 1986 pierwszy cywilny, komercyjny satelita do obserwacji powierzchni Ziemi
Ofeq -1 Izrael 19 IX 1988 pierwszy izraelski satelita, wyniesiony izraelską rakietą nośną
Buran ZSRR 15 XII 1988 pierwszy (i jedyny) lot orbitalny sowieckiego wahadłowca, bezzałogowy
Hipparcos kraje zachodnio- europejskie 8 VIII 1989 satelita astrometryczny, wykonał spójne pomiary pozycji i ruchów własnych gwiazd na całym niebie, uściślając astronomiczną skalę odległości
Magellan USA 4 V 1989 sztuczny satelita Wenus; szczegółowe mapy radarowe powierzchni tej planety; zakończenie misji 12 X 1994
Galileo USA 18 X 1989 próbnik planetarny przeznaczony do badań Jowisza i jego księżyców; do celu dotarł 7 XII 1995 i stał się sztucznym satelitą planety; moduł sondy wniknął w atmosferę Jowisza; zakończenie misji 21 IX 2003
Pegasus USA 5 IV 1990 PegSat i NavySat, dwa niewielkie satelity wyniesione po raz pierwszy przez rakietę nośną Pegasus, startującą nie z tradycyjnej wyrzutni, lecz po zrzuceniu jej z samolotu
Hubble Space Telescope USA i kraje zachodnio- europejskie 24 IV 1990 teleskop kosmiczny do obserwacji w dziedzinie optycznej oraz bliskiej podczerwieni i nadfioletu, wyniki o fundamentalnym znaczeniu dla astronomii przełomu XX i XXI w.
ROSAT RFN i USA 1 VI 1990 orbitalne obserwatorium rentgenowskie; przegląd nieba i liczne obserwacje wybranych obiektów; koniec misji II 1999
Ulysses kraje zachodnio- europejskie, USA 6 X 1990 próbnik przeznaczony do badań ośrodka międzyplanetarnego; dokonał pierwszych w historii przelotów nad okołobiegunowymi obszarami Słońca (VI–IX 1994 i VI–IX 1995)
Compton Gamma Ray Observatory (CGRO) USA 5 IV 1991 teleskop kosmiczny obserwujący promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie gamma; koniec misji 4 VI 2000
Yohkoh Japonia 31 VIII 1991 sztuczny satelita Ziemi do badań heliofizycznych—badania procesów na powierzchni Słońca i w jego najbliższym sąsiedztwie; misja zakończona XII 2001
EUVE USA 7 VI 1992 pierwszy teleskop kosmiczny do obserwacji w zakresie widmowym dalekiego nadfioletu; wykonał pełen przegląd nieba w tym zakresie, odkrywając ponad 800 źródeł; koniec misji 31 I 2001
Clementine USA 25 I 1994 amerykański próbnik kosmiczny do testowania nowych technologii kosmicznych o przeznaczeniu wojskowym oraz (po długoletniej przerwie) badań Księżyca (w tym jego pierwszy globalny obraz topograficzny)
WIND USA 1 XI 1994 satelita do badań magnetosfery Ziemi i jej oddziaływania z wiatrem słonecznym
ISO kraje zachodnio- europejskie 17 XI 1995 obserwatorium satelitarne do prowadzenia badań w zakresie podczerwieni, m.in. bardzo odległych galaktyk, atmosfery zewnętrznych planet Układu Słonecznego; koniec misji V 1998
SOHO kraje zachodnio- europejskie, USA 2 XII 1995 sonda kosmiczna przeznaczona do badań Słońca, obserwacji heliosejsmologicznych, wiatru słonecznego i ośrodka międzyplanetarnego
NEAR/Shoemaker USA 17 II 1996 próbnik kosmiczny wykonujący pierwszą misję, której naczelnym celem było badanie planetoid, głównie Erosa; pierwszy sztuczny satelita planetoidy (14 II 2000) i pierwszy ziemski obiekt, który osiadł łagodnie na powierzchni planetoidy (12 II 2001); zakończenie misji 28 II 2001
Mars Global Surveyor USA 7 XI 1996 próbnik kosmiczny przeznaczony do sporządzenia dokładnej mapy powierzchni Marsa; od 11 IX 1997 sztuczny satelita tej planety; zakończenie misji 2 XI 2006
Mars Pathfinder USA 4 XII 1996 próbnik kosmiczny przeznaczony do badań Marsa; 4 VII 1997 wylądował na powierzchni planety; prowadził badania struktury i właściwości gruntu marsjańskiego (m.in. przy użyciu samobieżnego pojazdu Sojourner Rover), atmosfery marsjańskiej, przekazywał obrazy powierzchni Marsa
Cassini/Huygens USA i kraje zachodnio- europejskie 15 X 1997 start sondy międzyplanetarnej przeznaczonej do badań Saturna i jego księżyca Tytana; 2004 stała się sztucznym satelitą Saturna; próbnik Huygens dotarł (14 I 2005) do powierzchni Tytana; badanie składu atmosfery Saturna i Tytana, właściwości ich powierzchni i struktury wewnętrznej, pomiary temperatury, wiatrów oraz badania magnetosfery Saturna i znajdującej się w niej plazmy
Lunar Prospector USA 7 I 1998 próbnik kosmiczny przeznaczony do badań Księżyca (m.in. poszukiwania lodu wodnego w kraterach); misja zakończona 31 VII 1999
Nozomi (Planeta B) Japonia 3 VII 1998 próbnik kosmiczny do badań Marsa; miał wejść na orbitę okołomarsjańską i stać się sztucznym satelitą tej planety; z powodu awarii zasilania sonda została XII 2003 porzucona
Kwangmyongsong No.1 (Jasna Gwiazda Przewodnia 1) Korea Północna 31 VIII 1998 pierwszy północnokoreański sztuczny satelita, wyniesiony przez koreańską rakietę nośną
Deep Space 1 USA 24 X 1998 sonda międzyplanetarna; testy nowych technik kosmicznych (w tym napędu jonowego) oraz badania planetoidy Braille (28 IX 1999) i komety Borelly (22 IX 2001)
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna 16 państw 20 XI 1998 wyniesienie na orbitę pierwszego modułu (Zaria) stacji
Stardust USA 7 II 1999 próbnik kometarny skierowany ku komecie Wild 2 w celu bezpośredniego pobrania próbek pyłu kometarnego uwalnianego z jądra komety i dostarczenia ich na Ziemię; 2 I 2004 próbnik dotarł do komety; 15 I 2006 lądownik z próbkami materii kometarnej i pyłu kosmicznego dotarł do Ziemi
Chandra (AXAF) USA 23 VII 1999 satelitarne obserwatorium astrofizyczne do prowadzenia obserwacji obiektów kosmicznych emitujących promieniowanie rentgenowskie
XMM-Newton kraje zachodnio- europejskie 10 XII 1999 satelitarne obserwatorium rentgenowskie, wyniesione w pierwszym pomyślnym locie europejskiej ciężkiej rakiety nośnej Ariane 5
Cluster 2 kraje zachodnio- europejskie 16 VII 2000 i 9 VIII 2000 zespół 4 satelitów (wynoszonych parami) do monitorowania zjawisk fizycznych zachodzących w magnetosferze Ziemi w celu poznania związków Słońce–Ziemia
Shenzhou-2 Chiny 9 I 2001 drugi prototyp chińskiego statku załogowego; testy lądownika z żywymi zwierzętami na pokładzie oraz systemów napędowych i nawigacyjnych w manewrowaniu na orbicie okołoziemskiej (zakończenie lotu 24 VIII 2001)
Progress M1 Rosja 25 I 2001 ostatni statek transportowy wysłany do stacji kosmicznej Mir; dostarczył paliwo niezbędne do sprowadzenia stacji z orbity i zatopienia jej w Oceanie Spokojnym, co nastąpiło 23 III 2001
Mars Odyssey USA 8 IV 2001 próbnik kosmiczny przeznaczony do badań morfologii i mineralogii gruntu Marsa oraz promieniowania kosmicznego występującego na tej planecie
Genesis USA 8 VIII 2001 sonda międzyplanetarna do badania wiatru słonecznego; IV 2004 zakończyła pobieranie próbek; 8 IX 2004 roztrzaskała się o Ziemię podczas nieudanego lądowania
HESSI USA 5 II 2002 próbnik satelitarny do badania rozbłysków słonecznych
Mars Express kraje członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej 2 VI 2003 sonda kosmiczna przeznaczona do wszechstronnych badań atmosfery i powierzchni Marsa
Mars Exploration Rover-Spirit USA 10 VI 2003 pojazd kosmiczny (wyniesiony przez rakietę typu Delta II) przeznaczony do badania powierzchni Marsa (dostarczył danych potwierdzających przypuszczenie o istnieniu w przeszłości na Marsie zbiorników słonej wody); zakończenie misji 25 V 2011
Mars Exploration Rover-Opportunity USA 7 VII 2003 pojazd kosmiczny (wyniesiony przez rakietę typu Delta II) przeznaczony do badania powierzchni Marsa (dostarczył danych potwierdzających przypuszczenie o istnieniu w przeszłości na Marsie zbiorników słonej wody)
Spitzer (SIRTF) USA 25 VIII 2003 satelitarne obserwatorium astrofizyczne przeznaczone do prowadzenia w Kosmosie obserwacji (rejestracji i analizy) promieniowania podczerwonego w zakresie 3–180 mikrometrów
Smart-1 kraje zachodnio- europejskie 28 IX 2003 próbnik Europejskiej Agencji Kosmicznej; osiągął orbitę Księżyca (XI 2004); główne przeznaczenie — badanie jonowego silnika rakietowego i systemu nawigacyjnego; 3 IX 2006 zakończył misję
Rosetta kraje członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej 2 III 2004 sonda kosmiczna przeznaczona do zbadania komety 67P/Churyumov–Gerasimenko (na docelowej orbicie od 6 VIII 2014); lądownik Philae — badania powierzchni komety, pierwszy obiekt, który wylądował na takim ciele niebieskim
MESSENGER USA 3 VIII 2004 sonda kosmiczna przeznaczona do badania fizycznych i chemicznych właściwości powierzchni Merkurego (na docelowej orbicie od III 2011)
Deep Impact / EPOXI USA 12 I 2005 sonda kosmiczna przeznaczona do zbadania komety 9P/Tempel1 (4 VII 2005 pocisk wystrzelony przez sondę uderzył w kometę); badanie jądra komety 103P/Hartley; misja zakończona 20 IX 2013
New Horizons USA 19 I 2006 sonda kosmiczna przeznaczona do zbadania Plutona i jego sąsiedztwa (dotrze do celu 2015)
STEREO USA 26 X 2006 dwie równocześnie pracujące sondy przeznaczone do badania koronalnych wyrzutów masy na Słońcu dające trójwymiarowe obrazy atmosfery słonecznej
COROT Francja i Europejska Agencja Kosmiczna 27 XII 2006 sonda kosmiczna przeznaczona do poszukiwania planet pozasłonecznych i badania struktury wewnętrznej gwiazd; misja zakończona 24 VI 2013
Phoenix USA 4 VIII 2007 próbnik kosmiczny przeznaczony do badań geologicznych Marsa; odnalazł w glebie lód pochodzenia wodnego; 10 XI 2008 zakończył misję
Kaguya Japonia 14 IX 2007 sonda kosmiczna przeznaczona do zbadania warunków panujących na Księżycu na potrzeby lotów załogowych; koniec misji 10 VI 2009
Dawn USA 27 IX 2007 sonda kosmiczna przeznaczona do zbadania planetoidy Westa (VII 2011–VIII 2012) i planety karłowatej Ceres
Chandrayaan-1 Indie 22 X 2008 sonda kosmiczna przeznaczona do zbadania powierzchni Księżyca
Kepler USA 7 III 2009 teleskop kosmiczny umieszczony na orbicie heliocentrycznej przeznaczony do poszukiwania planet pozasłonecznych
Herschel Space Observatory kraje członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej 14 V 2009 teleskop kosmiczny przeznaczony do obserwacji astronomicznych w zakresie dalekiej podczerwieni i fal submilimetrowych w celu zbadania procesu powstawania gwiazd i galaktyk we wczesnym Wszechświecie
Planck kraje członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej 14 V 2009 satelitarne obserwatorium astrofizyczne przeznaczone do obserwacji niejednorodności mikrofalowego promieniowania tła w celu badania narodzin Wszechświata i jego początków
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) USA 18 VI 2009 sonda kosmiczna prowadząca obserwacje Księżyca na potrzeby programu lotów załogowych, przeznaczona do sporządzenia szczegółowych map topograficznych i identyfikacji miejsc potencjalnego lądowania
Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) USA 18 VI 2009 sonda kosmiczna, która wykryła obecność wody w zacienionym kraterze Księżyca poprzez analizę materii wyrzuconej po uderzeniu w powierzchnię Księżyca pocisku (impaktora) EDUS
Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun (IKAROS) Japonia 20 V 2010 testy żagla słonecznego w przestrzeni międzyplanetarnej oraz testy cienkowarstwowych ogniw słonecznych
Chang’e 2 Chiny 1 X 2010 orbiter Księżyca; przelot obok planetoidy (4179) Toutatis (XII 2013)
Juno USA 5 VIII 2011 sztuczny satelita Jowisza (planowane dotarcie do celu 5 VII 2016); badanie struktury i dynamiki atmosfery, magnetosfery i budowy wewnętrznej planety
Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) USA 10 IX 2011 dwa orbitery Księżyca; badanie pola grawitacyjnego Księżyca; 17 XII 2012 obie sondy zakończyły misję
Mars Science Laboratory (MSL) USA 26 XI 2011 lądowanie pojazdu samobieżnego Curiosity na powierzchni Marsa (6 VIII 2012); badania gruntu
Mars Orbiter Mission (MOM) Indie 5 XI 2013 sztuczny satelita Marsa (na orbicie od 24 IX 2014); badania powierzchni i atmosfery planety; badania nad przeprowadzeniem misji międzyplanetarnej
Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission (MAVEN) USA 18 XI 2013 sztuczny satelita Marsa (na orbicie od 22 IX 2014); badania atmosfery planety
Chang’e 3 Chiny 1 XII 2013 lądownik; pojazd samobieżny Yutu na powierzchni Marsa (14 XII 2013); badania gruntu
Chang’e 5-T1 Chiny 23 X 2014 próbna sonda — etap przygotowawczy dla misji Chang’e 5 (planowane rozpoczęcie: 2017); badanie zachowania satelity podczas powrotu na Ziemię przy wejściu w jej atmosferę; zakończenie misji: 31 X 2014
Hayabusa 2 Japonia 4 XII 2014 sonda do badania planetoidy (162173) 1999 JU3; próbki gruntu
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia