podsędek
 
Encyklopedia
podsędek,
hist. w dawnej Polsce początkowo urzędnik w sądzie dworskim księcia, od XIV w. zastępca (ale nie podwładny) sędziego ziemskiego;
w Wielkim Księstwie Litewskim urząd istniejący 1566–1764.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia