Żuławski Zygmunt
 
Encyklopedia
Żuławski Zygmunt, ur. 31 VII 1880, Młynne k. Limanowej, zm. 4 IX 1949, Kraków,
ojciec Jacka, działacz socjalistyczny;
od 1904 w PPSD (1911–18 czł. Kom. Wykonawczego); 1905–08 sekr. Krajowej Komisji Zaw. w Galicji; od 1919 w PPS (1919–39 czł., 1924–28 wiceprzewodniczący, 1937–39 przewodniczący Rady Nacz., 1922–39 czł. CKW); 1919–22 przewodniczący Komisji Centralnej Związków Zaw., następnie do 1939 jej sekr.; 1919–35 poseł na sejm; 1940–45 w PPS-WRN (1940–41 przewodził krak. organizacji, 1945 przewodniczący Rady Nacz. i CKW); VI 1945 uczestnik konferencji moskiewskiej w sprawie utworzenia TRJN; po odmowie władz państw. zalegalizowania Pol. Partii Socjalno-Demokr. 1945–46 w PPS (1946 czł. Rady Nacz.); 1946 poseł do KRN, 1947 — do Sejmu Ustawodawczego (krytykował politykę PPR); Wspomnienia (1980).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia