Żółtowski Marceli
 
Encyklopedia
Żółtowski Marceli, hrabia (od 1867), ur. 14 III 1812, Białcz, zm. 29 IV 1901, Poznań,
ziemianin wielkopol.;
1850–69 dyr. generalny Tow. Kredytowego Ziemskiego W. Księstwa Poznańskiego; poseł do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy, od 1880 czł. Izby Panów.
Przeglądaj encyklopedię